Sök Menu

Blodgivningstillfällen

Blodtjänsts personal anordnar varje vecka 20–25 blodgivningstillfällen runt om i Finland. Vi verkar i samarbete med lokala samarbetspartner, Röda Korsets lokalavdelningar och frivilliga. På denna sida hittar du svar på de vanligaste frågorna om våra blodgivningstillfällen.

Varför anordnas blodgivningstillfällen?

Finlands Röda Kors Blodtjänst ansvarar för sjukhusens tillgång till blodprodukter. Röda blodkroppar är den blodprodukt som sjukhusen använder mest, och användningen av dem styr i huvudsak insamlingen av blod.

En del av blodgivningarna sker på blodtjänstbyråerna och en del vid blodgivningstillfällen. Blodtjänsten har fasta blodgivningsbyråer på nio orter: i Helsingfors, Esbo, Jyväskylä, Lahtis, Åbo, Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki och Tammerfors.

Varje dag behövs minst 800 blodgivare. Finland är till ytan ett vidsträckt land, och i många städer bor många människor som är i den åldern att de får ge blod, dock inte alltid så många att det skulle vara vettigt eller möjligt att ha en fast enhet där. Därför åker blodtjänstbyråernas personal runt i landskapen varje vecka för att anordna blodgivningstillfällen. Vid dessa blodgivningstillfällen samlar byråerna in mer än hälften av allt det helblod som årligen samlas in i Finland.

För blodgivningstillfällena ansvarar inom sina regioner blodtjänstbyråerna i Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki, Tammerfors och Åbo samt Helsingfors mobila blodtjänst med två enheter. Varje år anordnas cirka 1 200 blodgivningstillfällen runt om i Finland. Förutom de blodgivningstillfällen som är öppna för allmänheten anordnas dessutom blodgivning på stora arbetsplatser, i garnisoner och läroanstalter.

Vad är skillnaden mellan att ge blod vid ett blodgivningstillfälle och på en blodtjänstbyrå?

Blodgivning innehåller samma moment oavsett om du ger blod på en blodtjänstbyrå eller vid ett blodgivningstillfälle.

Den största skillnaden jämfört med att ge blod på byråerna är ofta lokalerna, som kan vara stora idrottshallar, eller serveringen, som varierar från ort till ort.

Till blodgivningstillfällena kommer det ofta många blodgivare, och ibland kan det till och med bli rusning. Å andra sidan finns det ofta mer personal på plats vid blodgivningstillfällena än på byråerna, eftersom dagsmålen kan vara högt ställda. Vi försöker anordna fler blodgivningstillfällen eller mer personal på de orter där det tenderar att bli rusning. Till skillnad från byråerna behöver man i dagens läge inte boka tid till blodgivningstillfällena.

Var anordnas blodgivningstillfällen?

Varje år besöker vi cirka 275 olika orter, och totalt anordnar vi cirka 1 200 blodgivningstillfällen. På valet av plats inverkar bland annat befolkningsunderlaget, det vill säga hur många invånare det finns på orten som är i den åldern att de får ge blod. Ibland besöker vi även orter där vi av erfarenhet vet att det finns många aktiva blodgivare. Ett blodgivningstillfälle måste resultera i minst 70–80 påsar blod för att det ska löna sig att anordna blodgivningen.

I valet av orter är vi även tvungna att beakta avståndet till närmaste blodtjänstbyrå. För ett blodgivningstillfälle som räcker fyra timmar är det inte vettigt att köra över två timmar i vardera riktningen. Avståndet påverkar även blodtransporterna. Man kan inte nödvändigtvis besöka en potentiell ort om transportmöjligheterna är begränsade. Med tanke på produktionen av blodprodukter är det viktigt att det donerade blodet och proverna hinner till Helsingfors i tid före morgonen.

Varje år ser vi över lönsamheten hos blodgivningstillfällena. Om det regelbundet kommer många blodgivare till blodgivningstillfällena på någon ort kan det hända att vi börjar besöka den orten oftare. Orter med få blodgivare besöker vi kanske mer sällan eller så upphör vi med besöken där.

Kan ni anordna ett blodgivningstillfälle på min arbetsplats?

Precis som med övriga blodgivningstillfällen måste det finnas tillräckligt många som är i den åldern att de får ge blod även på arbetsplatser, i läroanstalter och garnisoner för att det ska vara vettigt att anordna ett blodgivningstillfälle.

Om det finns minst 1 000 personer i fastigheten kan ni höra er för med blodtjänsten om det är möjligt att anordna ett blodgivningstillfälle. Vi anordnar blodgivningstillfällena på vardagar. Andra faktorer som bör beaktas är åtkomligheten, möjligheten till kaffeservering samt att lokalerna är tillgängliga, lugna och ändamålsenliga. Mer information får du av blodtjänstbyrån i din region.

Det enklaste sättet att hjälpa för små och medelstora företag och organisationer är att ge blod i form av en Blodgrupp. Man kan till och med få gratis skjuts till byrån om blodgivarna är minst fyra till antalet och det är högst 20 kilometer till blodgivningsstället.

Var får jag information om när det anordnas ett blodgivningstillfälle på min ort eller i närområdet?

Du hittar alltid en aktuell förteckning över kommande blodgivningstillfällen i kalendern på vår hemsida och i vår mobilapp. Vi försöker uppdatera kalendern minst ett par månader i förväg. Det kan dock ske förändringar, så vi rekommenderar att du alltid kontrollerar tidpunkten innan du åker i väg för att ge blod.

Du kan även beställa en sms- eller kalenderpåminnelse om ett enskilt blodgivningstillfälle via vår hemsida eller vår mobilapp.

Tidpunkterna för blodgivningstillfällena är olämpliga för mig. Går det att anordna blodgivning kvällstid eller på veckosluten?

Det är till fördel både för Blodtjänst och för de lokala blodgivarna om det kommer tillräckligt med blodgivare till blodgivningstillfällena. Därför försöker vi anordna blodgivningstillfällen vid sådana tidpunkter att så många som möjligt ska ha möjlighet att komma och ge blod. Öppettiderna begränsas av tillgången på lokaler och logistiska frågor. Blodet måste transporteras samma kväll för att det ska vara i Helsingfors på morgonen.

I regel anordnar vi inte blodgivning på veckosluten, eftersom det inte heller pågår någon produktion av blodprodukter då. När vi har gjort försök med blodgivning på veckosluten har vi även noterat att det inte kommer tillräckligt med blodgivare. Undantagen är långhelger, då blod samlas in och även framställs till produkter under veckosluten. Vi har anordnat blodgivningstillfällen exempelvis på påskafton eller annandag jul om behovet av blod har krävt det.

Kan jag hjälpa till med att anordna blodgivningstillfällen?

Blodgivningstillfällena möjliggörs av tiotals frivilliga kontaktpersoner och frivilliga. Lokala kontaktpersoner hjälper oss bland annat med val av blodgivningsställe och marknadsföring av blodgivningstillfället. På plats är frivilliga ofta till stor hjälp när det gäller att instruera blodgivarna och servera kaffe och mellanmål.

Om du är intresserad av att hjälpa till frivilligt vid ett blodgivningstillfälle på din ort, kontakta den Röda Kors-avdelning som anordnar blodgivningstillfället. Om du däremot vill anordna ett blodgivningstillfälle, kontakta Blodtjänst direkt.

För närmare information om kontaktpersonernas och medhjälparnas uppgifter, se guiden för kontaktpersoner.

Var kan man ge blod?

Du kan ge blod på vilken som helst blodtjänstbyrå eller allmän blodgivning. Vårt blodgivarregister är riksomfattande, så du kan därför välja den blodgivning som ligger lämpligast till just för dig.

Lesa mer