Sök Menu

Blodgivare med afrikansk bakgrund behövs

Blodgrupperna varierar i viss mån hos olika etniska befolkningsgrupper. I vissa populationer kan det förekomma blodgrupper som är typiska just för dem, och de förekommer inte just alls hos andra. Nu behöver vi speciellt blodgivare med afrikanska rötter.

Patienterna får alltid i första hand blod ur deras egen blodgrupp. De flesta patienter som behöver blodprodukter får lämpligt blod oberoende av härkomst, eftersom de vanligaste ABO OCH Rhesus blogrupperna är lika.

Ändå finns det i alla befolkningsgrupper personer med ovanliga blodgrupper eller kombinationer av blodgrupper, som i praktiken inte alls förekommer i andra populationer. Då är man är tvungen att söka efter lämpliga blodgivare bland personer med samma bakgrund. Det är också möjligt att patienten behöver antingen upprepade transfusioner eller mycket blod på en gång. Då är de olika blodgruppsegenskaperna av större betydelse för att vården skall ge ett gott resultat.

Nu önskar Blodtjänst få fler blodgivare med afrikanska rötter, eftersom mängden av patienter med afrikanska rötter ökar i Finland.  I många europeiska länder strävar man också till att aktivt rekrytera blodgivare med afrikansk bakgrund.

Blodprodukter ges åt patienter i alla åldersgrupper från ofödda barn till åldringar. I den afrikanska populationen förekommer det oftare än i andra sicklecellanemi, och det behandlas med regelbundna blodtransfusioner. Det betyder att dessa patienter behöver stora mängder av blodprodukter regelbundet.

Blodgivning är ett lätt, tryggt och snabbt sätt att göra gott. Någon dag kanske det kan rädda livet av din familjemedlem eller vän.

Blodtjänst delar upp det donerade blodet i röda blodkroppar, trombocyter och plasma, så genom att ge blod kand du hjälpa till och med tre olika patienter. Läs mer.
 


 

#sträckutdinhand #verenluovutus

​Kolla före blodgivning:

Läs om blodgivningen här

För att ge blod bör du ha en finländsk personbeteckning

Ta med dig en officiell legitimation med fotografi: pass, sjömanspass, officiellt identitetskort, körkort eller yrkeskompetenskort för yrkesmässige trafik. Om du inte har en finsk officiell legitimation, ta dessutom med ett officiellt intyg över din finländska personbeteckning (t.ex. FPA-kort eller intyg från magistraten, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller skattekontoret)

Du måste kunna fylla i elektroniska hälsotestet finska, svenska eller engelska utan hjälp av en tolk

Obs! Om du är född eller under 5 års ålder har bott i ett land där det förekommer malaria, testas du i samband med din första blodgivning för förekomsten av malaria-antikroppar. En resa till ett malariaområde medför alltid ett 6 månader långt tillfälligt hinder för att ge blod. (Länder med malariarisk.)

Om resultatet är negativt kan du fortsätta att ge blod också i framtiden. Malaria-antikropparna testas på nytt varje gång du ger blod om du rest till ett malariaområde under de senaste tre åren.

Malaria-antikroppar testas i samband med blodgivning också av personer som någon gång har insjuknat i malaria. Man kan ge blod om minst tre år gått efter vård och tillfrisknande.

Om testresultatet är positivt kontaktar vi dig och blodet du gav ges inte till patienter. Ett positivt resultat innebär ett permanent hinder för att ge blod.