Sök Menu

Så ansluter du dig till biobanken

Du kan lämna ett prov till Blodtjänsts biobank i samband med att du ger blod. Provtagningen baserar sig alltid på frivilligt samtycke.


Genom samtycket ger du Blodtjänsts biobank lov att samla in prover och uppgifter till biobanken i samband med att du ger blod. Provtagningen påverkar inte blodgivningens längd, den totala blodvolymen som du ger eller framtida blodgivningar.

Om du är intresserad av att ansluta dig till biobanken ska du på förhand läsa biobanksamtycke och redogörelsen för provgivare som delas ut samtidigt. Före blodgivningen ger Blodtjänsts personal dig en officiell samtyckesblankett som du kan fylla i och underteckna. Efter att du undertecknat den gäller samtycket tills vidare.
 Kontaktuppgifter:

biopankki(at)veripalvelu.fi