Sök Menu

Nyheter​​​​​​

 

 

Ändringar i Postis försändelser av laboratorieprov187470htmlVi ber våra kunder observera de ändringar som Posti meddelat om beträffande försändelser av laboratorieprov, så att de prov som skickas till Blodtjänst för analys kommer fram i tid, innan deras hållbarhetstid går ut.2022-05-19 07:25:00
Transporterna av blodprodukter under påsken och Kristi himmelsfärdsdag 202232520htmlVi påminner våra blodprodukt- och octaplasLG®-kunder om postförsändelser vid påsk och Kristi himmelsfärdsdag. Vi ber er beakta begränsningarna när ni gör beställningar av postleveranser dagarna före helgerna.2022-03-31 12:15:00
Sändning av prov för undersökning av blodgruppsantikroppar hos gravida vid påsktiden 202231490htmlRådgivningsprov som tas vecka 15 före påskhelgen bör vara framme hos Blodtjänst i Helsingfors senast torsdagen 14.4.2022. Efter helgen tar vi emot prov normalt från och med 19.4.2022.2022-03-01 08:00:00
Förtroendet för Blodtjänsts produkter och tjänster ligger kvar på en utmärkt nivå33610htmlResultaten av Blodtjänsts årliga kundenkät vittnar om att vårdpersonalens förtroende för Blodtjänsts produkter och tjänster ligger kvar på en utmärkt nivå. Sjukhusen uppskattar särskilt den goda kundservice de får hos Blodtjänst, hjälp i problemsituationer och utbildningsutbudet.2022-01-12 14:00:00
Ändringar i undersökningarna av IgA-brist från och med 1.1.202260910htmlBlodtjänst kommer i fortsättningen att lägga ut laboratorieanalyserna som gäller undersökning av IgA brist på underentreprenad till laboratoriet Sanquin Diagnostiek B.V. i Nederländerna. Syftet med ändringen är att trygga tillgången till undersökningar för våra kunder, eftersom det är problematiskt att upprätthålla den tidigare metoden, som delvis baserar sig på egentillverkade reagens.2021-12-08 11:50:00
Helgdagarna vid årsskiftet 2021/2022 påverkar transporterna av blodprodukter178210htmlJulen och helgerna vid årsskiftet förorsakar begränsningar i postförsändelser av blodprodukter och octaplasLG®-produkter samt i tidtabellerna för framställning av trombocyter. Vi ber er beakta begränsningarna när ni kontrollerar eller gör beställningar under dagarna före helgerna.2021-11-26 12:50:00
Ny laboratorieautomation på Blodtjänst från Roche176760htmlBlodtjänst på Finlands Röda Kors och Roche Diagnostics Oy har ingått avtal om leverans av laboratorieutrustning till Blodtjänsts nya verksamhetsställe i Vanda. Förvärvet omfattar en automatiserad hanteringslinje för prover samt utrustning för att utföra nödvändig infektionsscreening av prover vid blodgivning. Den nya utrustningen tas i bruk hösten 2022. 2021-11-18 07:00:00
Transporter av blodprodukter under Alla helgons dagen 2021174740htmlVi påminner våra blodprodukt- och octaplasLG®-kunder om begränsningarna som rör postförsändelser under Alla helgons dagen 2021. Vi ber er beakta begränsningarna när ni kontrollerar eller gör postbeställningar under dagarna före Alla helgonsdagen.2021-11-03 07:50:00
SÄNDNING AV JULTIDENS RÅDGIVNINGSPROV ÅR 20213480htmlVi ber er observera att rådgivningsproven som ni har för avsikt att ta före julen, skulle vara i Blodtjänst senast torsdagen 23.12.2021.2021-10-01 09:05:00
Nya temperaturreglerande element avsedda för erytrocyttransporter tas i bruk3450htmlUnder vecka 36/2021 förnyar Blodtjänst elementen (de gröna och blåa ”is-/kylgelerna”) som är avsedda att upprätthålla en konstant temperatur under erytrocyttransporter.2021-09-01 07:50:00