Sök Menu

Nyheter​​​​​​

 

 

Helgdagarna vid årsskiftet 2018/2019 påverkar transporterna av blodprodukter192490htmlJulen och helgerna vid årsskiftet förorsakar begränsningar i postförsändelser av blodprodukter och octaplasLG®-produkter samt i tidtabellerna för framställning av trombocyter. Vi ber er beakta begränsningarna när ni kontrollerar eller gör beställningar under dagarna före helgerna.2018-12-17 09:05:00
Förvaringspåsen för trombocytprodukter byts ut192460htmlFörvaringspåsen för trombocytprodukter från helblod ändras från 16.11.2018. Påsens utbyte har en beräknad övergångsperiod på 1 vecka och under tiden används både nuvarande och nya förvaringspåsar. 2018-11-08 09:00:00
Sändning av jultidens rådgivningsprov år 2018192450htmlVi ber er observera att rådgivningsproven som ni har för avsikt att ta före julen, skulle vara i Blodtjänst senast fredagen 21.12.2018. Uppföljningsprov av mödrar vilka har antikroppar skickas normalt till Blodtjänst enligt givna direktiv.2018-11-01 11:00:00
Transporter av blodprodukter under alla helgons dagen och självständighetsdagen 2018192440htmlVi påminner våra blodprodukt- och octaplasLG®-kunder om begränsningarna som rör postförsändelser under Alla helgons dagen och Självständighetsdagen 2018. Vi ber er beakta begränsningarna när ni kontrollerar eller gör postbeställningar under dagarna före de aktuella dagarna. Blodprodukter kan inte skickas per post:2018-10-29 11:20:00
Transporterna av blodprodukter och octaplasLG® under Midsommaren 2018 192280htmlVi påminner våra blodprodukt- och octaplasLG®-kunder om postförsändelser vid Midsommaren. Vi ber er beakta begränsningarna när ni gör beställningar av postleveranser dagarna före helgen. 2018-06-14 08:15:00
Blodtjänstens faxnummer förändras den 22.5.192240htmlBlodtjänstens faxnummer förändras den 22.5.2018 kl 8.00 på grund av ändringar i telefonsystemet. Gamla 029-faxnummer fungerar inte mera efter ändringen. Telefonnummer förblir samma, men ändringen kan förorsaka korta avbrott i telefontrafiken. 2018-05-14 05:00:00
Förtroendet i topp för Blodtjänst192230htmlAv Blodtjänsts nya kundundersökning framgår att förtroendet för Blodtjänsts produkter och tjänster bland hälsovårdsproffs fortsättningsvis ligger på hög nivå. Sjukhusen uppskattar i synnerhet hjälp i problemsituationer dygnet runt samt de utbildningar som erbjuds av Blodtjänst.2018-05-11 06:35:00
Blodgruppsbestämning av nyfödda kan slopas 192170htmlEnligt Social- och Hälsovårdsministeriets kommuninfo (6/2018, 12.4.2018) kan blodgruppsbestämning av nyfödda slopas. RhD-negativa mödrar ges anti-D-profylax enligt fostrets RhD-resultat. Då fostret är RhD-positivt ges modern rutinmässig profylax under graviditetsvecka 28-30, vid riskfyllda situationer i slutskedet av graviditeten samt efter förlossningen.2018-05-02 08:54:30
Transporterna av blodprodukter under första maj och Kristi himmelsfärdsdag 192160htmlVi påminner våra blodprodukt- och octaplasLG®-kunder om postförsändelser vid första maj och Kristi himmelsfärdsdag. Vi ber er beakta begränsningarna när ni gör beställningar av postleveranser dagarna före helgerna.2018-04-27 09:45:00
Guiden om visuell granskning av blodprodukter har publicerats192140htmlBlodtjänst har publicerat en elekronisk guide om den visuella granskningen av erytrocyt- och trombocytpreparaten. Guiden har uppgjorts både för Blodtjänst och för sjukhuspersonalen.2018-04-18 12:40:00