Sök Menu

Nyheter​​​​​​

 

 

Helgdagarna vid årsskiftet 2022/2023 påverkar transporterna av blodprodukter188010htmlJulen och helgerna vid årsskiftet förorsakar begränsningar i postförsändelser av blodprodukter och octaplasLG®-produkter samt i tidtabellerna för framställning av trombocyter. Vi ber er beakta begränsningarna när ni kontrollerar eller gör beställningar under dagarna före helgerna.2022-12-14 07:45:00
Det kommer att göras ändringar i Blodtjänsts telefonsystem under perioden 18.11.-21.11.2022187760htmlÄndringsarbetet inleds på fredag morgon 18.11. kl. 8 och avslutas på måndag morgon 21.11. kl. 7. Arbetet förväntas inte påverka inkommande samtal.2022-11-16 07:45:00
Blodprodukternas bestrålningstidpunkt skrivs i fortsättningen ut på etiketten, och den självhäftande bestrålningsetiketten 25970htmlÄndringen gäller endast uppgiften ”Luovutus” (sv. Blodgivningsdatum) på etiketten för erytrocytprodukter samt uppgiften ”Valmistus” (sv. Tillverknings¬datum) på etiketten för trombocytprodukter. I fortsättningen kommer det att stå ”Sädetys” (sv. Bestrålningsdatum)” på båda, och denna bestrålningstidpunkt kan avvika från blodgivnings- eller tillverkningsdatumet. Tidpunkten för bestrålningen lagras också i streckkoden ovanför texten.2022-11-07 11:30:00
Transporter av blodprodukter under Alla helgons dagen och självständighetsdagen 202223530htmlVi påminner våra blodprodukt- och octaplasLG®-kunder om begränsningarna som rör postförsändelser under Alla helgons dagen och självständighetsdagen 2022.2022-10-31 08:15:00
Sändning av jultidens rådgivningsprov år 202223540htmlVi ber er observera att rådgivningsproven som ni har för avsikt att ta före julen, skulle vara i Blodtjänst senast på fredag 23.12.2022.2022-10-31 08:10:00
Blodtjänsts huvudsakliga verksamhetsställe byter adress 24.10.2022204290htmlVerksamheten vid Blodtjänsts huvudsakliga verksamhetsställe, bortsett från blodgivningen, flyttar från Stenhagen i Helsingfors till Veckal i Vanda under hösten 2022. Adressändringen ska beaktas i alla försändelser från och med 24.10.2022.2022-10-10 07:30:00
Blodtjänsts adressuppgifter från och med 24.10.2022196160htmlBlodtjänsts huvudsakliga verksamhetsställe flyttar från Stenhagen i Helsingfors (Stenhagsvägen 7, 00310 Helsingfors) till Veckal (Vehkala) i Vanda. Den nya adressen ska användas på försändelser från och med måndag 24.10.2022. Blodgivningen stannar kvar i Stenhagen tillsvidare. 2022-09-21 07:20:00
Blodtjänsts flytt bör observeras i Synlab-samleveranser34350htmlBlodtjänsts huvudsakliga verksamhetsställe flyttar från Stenhagen i Helsingfors (Stenhagsvägen 7) till Veckal (Vehkala) i Vanda. Den nya adressen ska användas på försändelser från och med måndag 24.10.2022. Följderna av flytten bör beaktas i god tid när det gäller samleveranser till Synlab och Blodtjänst, så att prov som ska levereras till Blodtjänst inte styrs till Synlab.2022-09-12 06:00:00
Blodtjänsts flytt påverkar försändelserna av rådgivningsprov från och med 24.10.2022185380htmlBlodtjänsts huvudsakliga verksamhetsställe flyttar från Stenhagen i Helsingfors (Stenhagsvägen 7, 00310 Helsingfors) till Veckal (Vehkala) i Vanda. Den nya adressen ska användas på försändelser från och med måndag 24.10.2022.2022-09-12 06:00:00
Transporterna av blodprodukter och octaplasLG® under Midsommaren 185660htmlVi påminner våra blodprodukt- och octaplasLG®-kunder om postförsändelser vid Midsommaren. Vi ber er beakta begränsningarna när ni gör beställningar av postleveranser dagarna före helgen. 2022-06-10 06:45:00