Sök Menu

Vill du mångdubbla din hjälp till patienter? Delta i vår höstkampanj!

2021-09-01 09:55

Blodtjänst utmanar blodgivare att tillsammans hjälpa patienter. Starta en egen blodgivargrupp på din arbetsplats, i din hobbygrupp eller tillsammans med dina vänner och registrera din grupp på www.blodtjanst.fi/blodgrupp. Alla nya och tidigare registrerade BlodGrupper vars medlemmar ger blod minst fem gånger under kampanjtiden deltar i en utlottning.


Också blodgivning är roligare i grupp, och genom att starta en egen BlodGrupp kan du hjälpa fler patienter. En blodgivning hjälper upp till tre patienter, och fem blodgivningar kan alltså hjälpa så många som 15 patienter. 

Enligt en enkät riktad till personer som gav blod för första gången kan en kompis eller en blodgivargrupp öka motivationen att bli en blodgivare. Att ge blod som medlem i en BlodGrupp är ett trevligt och tryggt sätt att prova på blodgivning för första gången. Varje år behövs fler än 20 000 nya blodgivare.

Alla BlodGrupper som gjort minst fem blodgivningsbesök under kampanjtiden 1.9–30.11.2021 deltar i utlottningen av 4 x 15 presentkort från Kiitoskauppa. Varje paket med presentkort är värt cirka 225 euro. Ju större grupp ni bildar, desto större är sannolikheten att er grupp kan delta i utlottningen – och desto fler patienter blir hjälpta.

Ni kan bilda ett ”virtuellt lag av livräddare” utan att träffas fysiskt: var och en kan välja den tid och plats för blodgivning som passar en själv och ändå öka gruppens gemensamma blodgivningssaldo. Ni får förstås också komma på blodgivning tillsammans.

Varje blodgivare ska boka en tid. Ni kan boka tider som infaller samtidigt eller strax efter varandra för ett litet antal personer. Tider för blodgivning kan bokas på webben eller genom att ringa det avgiftsfria numret 0800 0 5801.

Du blir medlem i en BlodGrupp genom att uppge gruppens namn för sjukskötaren i samband med ett blodgivningsbesök. Dina blodgivningar kommer därefter att läggas till det totala antalet blodgivningar för gruppen.

BlodGrupperna belönas också årligen med diplom. BlodGrupper som uppnått minst 10 blodgivningar under ett år får ett grunddiplom, 20 blodgivningar ger ett silverdiplom, 30 blodgivningar ett gulddiplom och 50 blodgivningar ger ett platinadiplom.

Nu är rätt tid att starta en BlodGrupp!