Sök Menu

Vetenskapligt projekt med modell för individuella intervaller av blodgivning påbörjas

2019-01-07 14:00

Blodtjänst har erhållit en donation på 40 000 euro från Europeiska Blodalliansen (EBA) för att undersöka om det är möjligt att göra nuvarande intervaller av blodgivning mer individuella.

Det vetenskapliga projekt som påbörjas i år syftar bland annat till att skapa en modell eller profil för maskininlärning baserad på bland annat givarens blodvärden och genetiska arv, som kan användas för att fastställa mer individualiserade intervaller av blodgivning.

​Nuförtiden bestäms det kortaste intervallet mellan blodgivningar av kön – kvinnor får ge blod med tre månaders och män med två månaders intervaller. Blodtjänsts egna vetenskapliga studier har visat att för vissa givare kan denna takt emellertid vara onödigt tät med tanke återställande av hemoglobinet. Om man blir tvungen att avvisa en givare som kommer till blodgivning på grund av lågt hemoglobin känns detta förargligt för givaren.

Det finns redan matematiska modeller för att förutse blodgivningshinder baserade på blodgivarens ålder och kön. I Blodtjänsts studie kommer man i synnerhet att dra nytta av de genetiska data som samlats in av blodgivarna till Blodtjänsts biobank samt resultaten av järnstudien FIN Donor 10 000.

– Det är första gången som genetisk information är kopplad till blodbilden och till järnmarkörerna vid undersökning av blodgivarnas hälsa och förutsättningar för blodgivning, säger ledaren för studien, docent Mikko Arvas från Blodtjänst.

Bakgrundsmaterialet för projektet omfattar även alla hemoglobin- och blodgruppsuppgifter från mer än 6 miljoner blodgivningar i Finland på 2000-talet. Syftet är att med hjälp av artificiell intelligens skapa en algoritm som ger givaren information om det optimala kortaste intervallet mellan blodgivningar. Studien kommer också att bedöma kostnadseffekterna av denna typ av specificerade blodgivningsintervaller samt den potentiella påverkan på hela blodförsörjningskedjan.

Studien kommer att lanseras sommaren 2019, och den modell som ska skapas kommer att testas i samarbete med universitetet i Cambridge.

– Om modellen fungerar kommer den att offentliggöras för vidare testning och utveckling av blodtjänsten även i andra länder, säger Arvas.

Hos Blodtjänst har man redan tidigare undersökt de möjligheter som maskininlärning och kunskaper om arvsmassa erbjuder för att förutsäga förnyelse av leukemi efter stamcellstransplantation. Studien publicerades tidigare i år i tidningen Leukemia.