Sök Menu

Vår webbplats har förnyats

2016-01-19 12:00

Vi har förnyat vår webbplats och hoppas att den nu ska tjäna våra kunder bättre än tidigare. Målet har varit att öka användarvänligheten och göra det lättare att hitta information.

Du kan ge respons samt förslag på utveckling av vår nya webbplats. Vi vidareutvecklar webbplatsen utgående från responsen.