Sök Menu

Transporterna av blodprodukter under första maj och Kristi himmelsfärdsdag

2018-04-27 12:45

Vi påminner våra blodprodukt- och octaplasLG®-kunder om postförsändelser vid första maj och Kristi himmelsfärdsdag. Vi ber er beakta begränsningarna när ni gör beställningar av postleveranser dagarna före helgerna.

​Blodprodukter och octaplasLG®-produkter kan inte skickas per post:

• på valborgsmässoafton måndagen den 30.4. och inte på första maj tisdagen den 1.5.

• på dagen före Kristi himmelsfärdsdag onsdagen den 9.5 och inte på Kristi himmelsfärdsdag torsdagen den 10.5.


Inte heller andra avtalstransporter skickas 1.5. eller 10.5. För separat överenskomna transporter tas transport- och jourtillägg.

Vi försöker fylla på erytrocyt- och octaplasLG®-lagren normalt om lagersituationen så medger till målnivån för beräknad påfyllning före helger. Om ni bedömer att ni behöver mera produkter än det senaste förslaget till beräknad påfyllning, ber vi er på förhand kontakta beställningscentralen eller göra en tilläggsbeställning till postförsändelsen per telefon före kl. 14 beställningsdagen.


Ytterligare information
Beställningscentralen, tel. 029 300 100