Sök Menu

Transporterna av blodprodukten och octaplasLG® under Midsommaren 2017

2017-06-16 09:45

Vi påminner våra blodprodukt- och octaplasLG®-kunder om postförsändelser vid Midsommaren. Vi ber er beakta begränsningarna när ni gör beställningar av postleveranser dagarna före helgen.

​Blodprodukter och octaplasLG® kan inte skickas per post.
 - på torsdagen 22.6 och på Midsommaraftonen 23.6.

På Midsommaraftonen 23.6. fungerar inte heller andra normala avtalsenliga försändelser. För transporter om vilka avtalas separat, tillkommer transport- och jourtillägg.
Vi försöker fylla på erytrocyt- och octaplasLG® -lagren normalt till målnivån för beräknad påfyllning före helger om lagersituationen så medger.
Om ni bedömer att ni behöver mera produkter än det senaste förslaget till beräknad påfyllning, ber vi er på förhand kontakta beställningscentralen eller göra en tilläggsbeställning till postförsändelsen per telefon före kl. 14 beställningsdagen.

Ytterligare information:
Beställningscentralen tel. 029 300 1001