Sök Menu

Transporter av blodprodukter under alla helgons dagen och självständighetsdagen 2018

2018-10-29 13:20

Vi påminner våra blodprodukt- och octaplasLG®-kunder om begränsningarna som rör postförsändelser under Alla helgons dagen och Självständighetsdagen 2018. Vi ber er beakta begränsningarna när ni kontrollerar eller gör postbeställningar under dagarna före de aktuella dagarna. Blodprodukter kan inte skickas per post:

 - på Alla helgons dags afton den 2.11.
 - dagen före Självständighetsdagen den 5.12.
 - på Självständighetsdagen den 6.12.
Erytrocytlagren försöker vi fylla på normalt om lagersituationen så medger till målnivån för beräknad påfyllning före helger.
Om ni bedömer att ni behöver mera produkter än det senaste förslaget till beräknad påfyllning, ber vi er på förhand kontakta beställningscentralen eller göra en tilläggsbeställning till postförsändelsen per telefon före kl. 14 beställningsdagen.


Ytterligare uppgifter:
Beställningscentralen, tel. 029 300 1001