Sök Menu

Sändning av jultidens rådgivningsprov år 2019

2019-11-01 09:15

Vi ber er observera att rådgivningsproven som ni har för avsikt att ta före julen, skulle vara i Blodtjänst senast onsdagen 18.12.2019.

Vi ber er vänligen observera att proven bör vara i Blodtjänst senast inom 3-5 dygn efter provtagningsdagen. Information av provtagning och sändning av proven finns i Blodtjänst webbsidor www.veripalvelu.fi.

Vi ber er vänligen dela ut den här kundinformationen till alla de laboratorier och rådgivningar inom ert område som tar rådgivningsprov.
 


Tilläggsinformation
Undersökningar av rådgivningsprov tfn 050 374 2736
neuvolanaytetutkimukset@veripalvelu.fi