Sök Menu

Sändning av jultidens rådgivningsprov år 2017

2017-11-03 11:40

Vi ber er observera att rådgivningsproven som ni har för avsikt att ta före julen, skulle vara i Blodtjänst senast fredagen 22.12.2017. Uppföljningsprov av mödrar vilka har antikroppar skickas normalt till Blodtjänst enligt givna direktiv.

Vi ber er vänligen observera att proven bör vara i Blodtjänst senast inom 3-5 dygn efter provtagningsdagen. Information av provtagning och sändning av proven finns i Blodtjänst webbsidor www.veripalvelu.fi

 
Tilläggsinformation
Undersökningar av rådgivningsprov tfn 050 374 2736
neuvolanaytetutkimukset@veripalvelu.fi