Sök Menu

Sändning av jultidens rådgivningsprov år 2015

2015-11-12 14:30

Vi ber er observera att rådgivningsproven som ni har för avsikt att ta före julen, skulle vara i Blodtjänst senast måndagen 21.12.2015. Exceptionellt kan prov skickas också fredagen den 18.12.2015.

​Vi hoppas, att proven inte skulle vara i posten eller annan transport över jultiden, vecka 52 (21.12. – 27.12.2015).  Uppföljningsprov av mödrar vilka har antikroppar skickas normalt till Blodtjänst enligt givna direktiv.

Vi ber er vänligen observera att proven bör vara i Blodtjänst senast inom 3-5 dygn efter provtagningsdagen. Information av provtagning och sändning av proven finns i Blodtjänst www-sidor www.veripalvelu.fi

Vi ber Er vänligen dela ut den här kundinformationen till alla de laboratorier och rådgivningar inom ert område som tar rådgivningsprov.
 
Tilläggsinformation
Undersökningar av rådgivningsprov tfn 050 374 2736
neuvolanaytetutkimukset@veripalvelu.fi