Sök Menu

Preciseringar om användningen av specialblodprodukter

2017-02-16 10:40

Ändringar och preciseringar har gjorts beträffande användningen av specialblodprodukter om produkten inte används för den patient för vilken det ursprungligen beställts.

Ändring
• Produkten tinade leukocytbefriade erytrocyter (E4683V00, PSVSRE) ska endast användas för den patient för vilken den beställts.
Preciseringar
• Bestrålade erytrocyter får ges andra patienter, också barn, inom tidsgränserna för bestrålade blodprodukter så som de anges i Handboken för blodprodukter.
• Bestrålade trombocyter kan ges alla patienter.
• Tvättade produkter ges i regel endast till de patienter som de beställts för.
• Erytrocyter för intrauterin transfusion (A0092VA0, A0092VB0 PSVSIUS) får endast ges till den patient som den beställts för.
• Rekonstituerat blod, också bestrålat, får endast ges en annan patient inom gränserna för användningstiden om det finns en indikation.


Ytterligare information:

Beställningscentralen tfn 029 300 1001
asiakaspalvelu@veripalvelu.fi