Sök Menu

OctaplasLG–produktens förpacknings markeringar är uppdaterade

2019-03-13 12:00

OctaplasLG–produktens förpacknings markeringar är uppdaterade enligt läkemedelsförfalskningsdirektivets krav. Produktkod (PC), individuell serienummer (SN) samt 2D-datamatrisen har lagts till på etiketten.

​Påsar med nya FMD-markeringar skall levereras från Blodtjänsten till kunder enligt nuvarande uppskattning under hösten 2019, fr.o.m. september.

Läs Octapharmas meddelande här.