Sök Menu

Nyland isoleras – åtgärdens inverkan på transporten av blodprodukter och -prover

2020-03-28 13:50

Isoleringen av Nylands område från det övriga Finland påverkar logistiken för blodprodukter och blodprover. Vi vet för närvarande att sändningsmöjligheterna via Matkahuolto kommer att minska.

​För Blodtjänsts del är Covid 19-epidemins effekter till övriga delar väl under kontroll, och tillgången till produkter är för närvarande inte hotad.
Vi ber att ni fortsättningsvis informerar Blodtjänst om eventuella ändringar av verksamheten i era organisationer som ni är medvetna om och som kan ha betydande inverkan på användningen av blodprodukter.
Vi försöker med alla tillgängliga medel säkerställa att blodförsörjningen fungerar också under epidemin.


Ytterligare information:
Beställningscentralen, tfn 029 300 1001