Sök Menu

Nya temperaturreglerande element avsedda för erytrocyttransporter tas i bruk

2021-09-01 10:50

Under vecka 36/2021 förnyar Blodtjänst elementen (de gröna och blåa ”is-/kylgelerna”) som är avsedda att upprätthålla en konstant temperatur under erytrocyttransporter.

​De nya elementen i hårdplast är blåa till färgen och försedda med Blodtjänsts logo.
Måltemperaturen för elementen när de packas och under transporten är +5 °C. Ingen
svart krage behöver längre användas i lådorna.

Återsändningen av förpackningsmaterial till Blodtjänst görs på samma sätt som tidigare.
För att kunna säkerställa att materialen räcker till önskar vi att förpackningselementen
och transportlådorna för blodprodukter returneras till Blodtjänst utan onödiga dröjsmål.

Mer information:
Beställningscentralen, tfn 029 300 1001