Sök Menu

Ny laboratorieautomation på Blodtjänst från Roche

2021-11-18 09:00

Blodtjänst på Finlands Röda Kors och Roche Diagnostics Oy har ingått avtal om leverans av laboratorieutrustning till Blodtjänsts nya verksamhetsställe i Vanda. Förvärvet omfattar en automatiserad hanteringslinje för prover samt utrustning för att utföra nödvändig infektionsscreening av prover vid blodgivning. Den nya utrustningen tas i bruk hösten 2022.

En automatisk linje och utrustning installeras i de nya laboratorielokalerna.

Blodtjänst utför två miljoner laboratorieundersökningar varje år. Blodtjänst undersöker blodtyp och infektioner vid varje blodgivning. Dessutom undersöker Blodtjänst blodgruppsprover från mödrarådgivningar i hela Finland, alla undersökningar av vävnadskompatibilitet för organ- och stamcellstransplantationer samt olika undersökningar som sjukhusen behöver för att välja lämpligt blod.

Den nuvarande laboratorietekniken omformas till stor del. En automatisk linje och utrustning installeras i de nya laboratorielokalerna, med vilka Blodtjänst testar varje donerad blodenhet i händelse av smittsamma sjukdomar. Sådana sjukdomar är HIV, leverinflammation som orsakas av hepatit A-, B- och C-virus, syfilis och femte sjukan. 

Över 2 000 prover från cirka 700 blodgivare anländer till Blodtjänsts laboratorium varje dag. 

- Undersökningar som säkerställer blodets säkerhet har mycket strikta krav på kvalitet. Vi behöver effektiv analysutrustning som fungerar på ett tillförlitligt sätt, förklarar Jaana Mättö, laboratoriechef på Blodtjänst.

- Ny teknik ökar automatiseringen ytterligare. Den minskar manuell hantering av provrör och ställningar, förbättrar arbetsergonomin och hjälper till att rikta våra skickliga yrkesmänniskors arbete till det väsentliga, fortsätter Mättö. 

I automationspaketet till Blodtjänst har alla komponenter i utrustningen som anknyter till undersökningen av proverna åtminstone fördubblats för att säkerställa produktionssäkerheten. Blodtjänst måste kunna leverera blodprodukter till sjukhus alla dagar i veckan, både under normala och exceptionella omständigheter. 

- Vi är entusiastiska över detta viktiga samarbete med Blodtjänst. Genom att producera pålitliga blodprodukter för daglig användning påverkar vi tillsammans vården och välbefinnandet för tiotusentals patienter varje år, säger Jaana Mantere, försäljnings- och marknadschef på Roche.

- Utöver utrustning erbjuder vi Blodtjänst omfattande underhålls- och användarstöd med finländska krafter, vilket säkerställer kontinuiteten och driftsäkerheten i produktionen, säger Jaana Mantere från Roche. 

Automationspaketet kommer att installeras i Blodtjänsts nya lokaler i Veckal i Vanda, dit Blodtjänst flyttar hösten 2022. 


Blodtjänst på Finlands Röda Kors producerar säkra och effektiva blodprodukter och laboratorietjänster som behövs inom patientvården på sjukhus.  Vi ombesörjer insamling av blod från frivilliga blodgivare enligt vårdens behov. Vi erbjuder också sjukhusen tjänster som stöder transplantation av organ och stamceller. Blodtjänst är en organisation vars verksamhet inte bedrivs i vinstsyfte. Vår årsbudget är cirka 60 milj. euro och vi sysselsätter cirka 500 personer.

Roche är ett globalt företag som har varit en pionjär inom hälso- och sjukvård sedan år 1896. Vi fokuserar på medicinska och diagnostiska innovationer och deras användning inom den individuella hälso- och sjukvården. Roche Diagnostics Oy har varit verksamt i Finland sedan 1982. Våra kontor finns i Esbo, Kuopio, Uleåborg och Åbo, och våra expertfunktioner omfattar alla sjukvårdsdistrikt i Finland. Omsättningen år 2020 var ca 44 miljoner euro och antalet anställda är cirka 85. Roche har ett starkt lokalt kunnande och stor resursfördelning i Finland.