Sök Menu

Nu kan blodgivare gå med i Blodtjänst biobank på blodtjänstbyråerna

2018-04-26 12:20

På alla blodtjänstbyråer Finland är det nu möjligt att ge prov till Blodtjänst biobank. Det är frivilligt att ge prov och för detta ber man om ett skriftligt samtycke i samband med blodgivningen.

Tack vare biobankens prover blir det möjligt att undersöka blodgivarna mer mångsidigt.  Samtidigt kan blodgivaren ge ett mer omfattande bidrag till den medicinska utvecklingen. 

Provet till biobanken tas i samband med blodgivningen från blodet i den s.k. ”första påsen”. Det krävs alltså inget separat prov och den sammanlagda mängden blod är densamma. Tiden för blodgivningen blir inte heller längre.

Provet till biobanken kan ges på varje blodtjänstbyrå. Vid blodtjänstens mobila tillfällen blir detta möjligt senare, troligen ännu i år.

Med hjälp av proverna och uppgifterna i biobanken får man bl.a. mer exakt information om hälsoeffekterna av regelbunden blodgivning, och den medicinska vetenskapen kring blodtransfusioner kan utvecklas ytterligare. Prover från friska blodgivare kan även användas som värdefullt referensmaterial i undersökningar där man utvecklar ännu bättre vårdformer för olika sjukdomar samt främjar medborgarnas hälsa. Blodtjänsts biobank är med i det omfattande FinnGen-forskningsprojektet som strävar efter att samla prover till biobanken från en halv miljon finländare fram till 2023.

Verksamheten i biobanken är strikt reglerad av lagar och den övervakas av Valvira. Allt material som samlats i biobankerna hanteras och förvaras med noggrann respekt för integritet. Forskarna av materialet i biobanken kan inte kombinera sina forskningsresultat med donatorns personuppgifter.

Blodtjänst biobank grundades sommaren 2017 och man strävar efter att samla prover och uppgifter från sammanlagt 50 000 blodgivare. Hittills har prover samlats från nästan 9 000 blodgivare.