Sök Menu

Nu är det möjligt för alla blodgivare att ge biobankssamtycke

2019-04-05 11:15

Blodtjänst har sedan 2017 en egen biobank, och det är lätt att ge biobankssamtycket i samband med blodgivningen.

I början var det möjligt att ge biobankssamtycke och prov endast i blodtjänstbyråer, men nu kan man göra det även i alla blodgivningstillfällen.

Med hjälp av Blodtjänsts biobank kan forskning om blodgivares hälsa och välmående bedrivas samt användas i medicinsk forskning till exempel som kontrollgrupp. Uppgifter överlämnas endast till etiskt och vetenskapligt godkännbara forskningsprojekt. Provgivningen baserar sig alltid på ett frivilligt samtycke.

Läs mer om vår biobanksverksamhet