Sök Menu

Webbkursen Blodtransfusionens ABO är öppen för alla

2016-05-11 10:55

Webbkursen Blodtransfusionens ABO har öppnats för alla. Målet är att öka säkerheten vid blodtransfusioner genom att ge alla som är intresserade av blodprodukter och behandlingar med blodtransfusion möjlighet att fritt avlägga kursen.

Kursen undervisar sjukvårdspersonal hur en säker blodtransfusion genomförs. Kursen lämpar sig utmärkt som studiematerial och som en del av utbildningen för iv-tillstånd.

Efter förnyelsen kan kursen utan begränsningar avläggas genom samtliga internetnätverk.

Kursen är tillgänglig via Blodtjänsts nätsidor eller via adressen http://abo.veripalvelu.hs.prewise.com. Kurslänken kan fogas till inlärningsmiljöer och organisationers egna nätsidor. Kursen finns också på svenska. Kursen på svenska är tillgänglig via Blodtjänst nätsidor eller via adressen http://abo.veripalvelu.hs.prewise.com?courseid=155510.

Kursen består av en kursdel och av en sluttent. De som blir godkända i sluttenten kan skriva ut ett diplom om att de avlagt kursen.

Ytterligare information: Via nätsidorna för ABO-kursen eller via asiakaspalvelu(at)veripalvelu.fi