Sök Menu

Liten uppgång i antalet blodgivningar

2019-02-11 13:15

Användningen av röda blodkroppar på sjukhus har minskat stadigt under 2000-talet, och på motsvarande sätt har det varje år samlats in mindre blod än föregående år. I fjol bröts emellertid den nedåtgående trenden, och lite mer blod samlades in och levererades till sjukhusen i Finland än året innan.

 

​År 2018 gavs helblod drygt 204 000 gånger, vilket är cirka 2 000 påsar mer än året innan. Antalet maskinella trombocytgivningar förblev oförändrat, cirka 2 600 stycken. 

– Vi samlade lite mer blod än året innan på grund av en liten ökning i användningen av röda blodkroppar på sjukhusen, säger Satu Pastila, direktör för blodgivning på Blodtjänst.

För patienterna är det viktigt att blodprodukter finns tillgängliga hos Blodtjänst varje dag på året, efter behov. Därför kommunicerar Blodtjänst aktivt med blodgivare om den aktuella lagersituationen gällande blodgrupper. På blodtjanst.fi finns en aktuell droppbarometer som anger vilka blodgruppers givare som behövs just nu. Blodtjänst kommunicerar även aktivt om behovet av blod via sociala medier.

– Ett jämnt antal blodgivningar från dag till dag har varit en av indikatorerna för vår verksamhet sedan 2010. År 2018 var det bästa under detta årtionde ur perspektivet för ett jämnt antal blodgivningar. Tack vare detta fungerar produktionen och distributionen av blodprodukter effektivt, och risken för att blodprodukterna ska gå ut är liten, berättar Pastila.

Förra året låg antalet blodgivare kvar på samma nivå som tidigare. I likhet med föregående gav cirka 119 000 olika personer blod. Cirka 15 000 av dem gav blod för första gången.