Sök Menu

Leveranserna av blodprodukter under förstamajveckoslutet samt ibruktagningen av det nya systemet för verksamhetsstyrning

2020-04-22 15:10

Blodtjänst börjar använda ett nytt affärssystem för verksamhetsstyrning på måndag den 4 maj 2020 i enlighet med det som vi meddelat i tidigare kundmeddelanden. Den 4 maj börjar blodgivningsverksamheten något senare än vanligt. Leveranserna under förstamajveckoslutet påverkas också av begränsningar i logistiken till följd av pandemin.

​Vi ber att ni lämnar in era beställningar på lagerpåfyllning av octaplasLG senast den 28 april, så att det råder ett så litet behov av leveranser som möjligt under dagarna omedelbart efter att affärssystemet tagits i användning.

Blodtjänst ökar mängden trombocytprodukter på regionlagren i Kuopio och Uleåborg före ibruktagningen av det nya systemet. Vi önskar också att blodcentralerna säkerställer att de har tillräckliga lager av trombocyter genom att beställa en mängd produkter som är nära den övre normalgränsen före förstamajhelgen. Vid behov kan beställningscentret ge er anvisningen att kassera trombocytprodukter som går ut på tisdag den 5 maj 2020 kl. 24 först den 6 maj 2020 kl. 12 eller när de nya produkterna har levererats till er. Blodtjänst har gjort en klinisk utvärdering av förlängningen av produkternas användningstid med 12 timmar enligt vilken åtgärden inte ökar riskerna i betydande grad.

Eftersom tiden kring första maj är särskilt kritisk när det gäller att trygga en tillräcklig tillgång på trombocytprodukter, levererar vi trombocytprodukter i åldersordning för att säkerställa att produkterna räcker till.

Vi meddelar dessutom att distributionen av erytrocytprodukter fortsätter från det gamla systemet (eProgesa) under den första veckan efter att det nya systemet tagits i användning. Efter detta överförs också distributionen av erytrocytprodukter till det nya systemet.

Ytterligare information:
Ari Hemminki, produktionsdirektör
ari.hemminki@veripalvelu.fi, tfn 029 300 1593

Jarkko Ihalainen, medicinsk direktör
jarkko.ihalainen@veripalvelu.fi, tfn 029 300 1216

Hannele Sareneva, avdelningschef
hannele.sareneva@veripalvelu.fi, tfn 029 300 1798