Sök Menu

Körkortet duger fortsättningsvis som legitimation vid blodgivning

2019-01-02 11:15

På många ställen går det inte längre att styrka sin identitet med körkortet från början av år 2019. Blodtjänsten godkänner dock körkortet som identitetsbevis även framöver.

I samband med blodgivning ska man alltid styrka sin identitet.

Du bör ta med dig en officiell legitimation med fotografi (pass, officiellt identitetskort) eller körkort (eller yrkeskompetenskort för yrkesmässige trafik). Det går även bra att legitimera sig digitalt med ett så kallat mobilt körkort.

Om du inte har en finsk personbeteckning på din legitimation, ta dessutom med ett officiellt intyg över din finländska personbeteckning (t.ex. FPA-kort eller intyg från magistraten eller skattekontoret).