Sök Menu

Införandet av ett nytt system för verksamhetsstyrning

2020-03-02 09:00

Blodtjänst förbereder införandet av ett nytt system för verksamhetsstyrning. Systemet har utvecklats i samarbete med CGI. Enligt planerna ska systemet tas i bruk 27.4.2020. Datumet bekräftas ungefär en månad före införandet av systemet.

​I anslutning till ibruktagandet sker det små förändringar i följesedlarnas struktur, och identifikationskoder för vissa blodproduktkoder förändras. Förändringarna beskrivs mer ingående nedan.
Efter ibruktagandet används det gamla och nya informationssystemet samtidigt, vi levererar preparat från de båda systemen under övergångsperioden. Övergångsperioden är ca 5 veckor.

Ändringar i följesedeln
 - Ytterligare avgifter (transportavgifter, tilläggsavgifter) kommer i fortsättningen att visas på följesedeln per beställning, inte per produkt (se exemplet nedan).
 - Fenotypen enligt beställningen skrivs ut på följesedeln på raden för produkten i fråga (se exemplet nedan).


 - Blodprodukter och octaplasLG-produkter kommer i fortsättningen att levereras från samma system, och därför har följesedlarna samma utseende.

Förändringar i blodproduktetiketten
 - I produktetiketten ändras blodgruppens stavning på så sätt att parenteserna kring D avlägsnas. Exempel: A Rh(D) pos  A RhD pos.
-  Utseendet av och informationen på blodproduktens etikett förblir oförändrad, men det är bra att notera att streckkoderna är lite närmare varandra på utskriften. Streckkoderna har testats omfattande.
 - Det sker förändringar i blodproduktkodernas identifikationskoder. Ett meddelande om detta har skickats till leverantörerna av informationssystem för blodcentraler 28.2.2020.

Annat att observera
Bytet av informationssystemet har ingen inverkan på hanteringen av blod, på kvalitetskraven på blod och på faktureringen.
Ett kundmeddelande om eventuella praktiska åtgärder i anslutning till ibruktagandet och om omständigheter som det gäller att observera kommer att skickas före ibruktagandet.
Vi kommer i ett senare skede erbjuda kunderna möjlighet att beställa blodprodukter elektroniskt. Vi skickar information om detta senare.

Ytterligare information:
Ari Hemminki, produktionsdirektör
ari.hemminki@veripalvelu.fi, tfn 029 300 1593

Jarkko Ihalainen, medicinsk direktör
jarkko.ihalainen@veripalvelu.fi, tfn 029 300 1216