Sök Menu

Införandet av ett nytt system för verksamhetsstyrning

2020-04-06 13:05

Blodtjänst förbereder införandet av ett nytt system för verksamhetsstyrning. Systemet tas i bruk 4.5.2020. Efter ibruktagandet används det gamla och nya informationssystemet samtidigt, vi levererar preparat från de båda systemen under övergångsperioden. Övergångsperioden är ca 5 veckor.

I anslutning till ibruktagandet sker det små förändringar i följesedlarnas struktur, och identifikationskoder för vissa blodproduktkoder förändras. Förändringarna har meddelats 28.2.2020.

Bytet av informationssystemet har ingen inverkan på hanteringen av blod, på
kvalitetskraven på blod och på faktureringen.

Ett kundmeddelande om eventuella praktiska åtgärder i anslutning till ibruktagandet och om omständigheter som det gäller att observera kommer att skickas före ibruktagandet.


Ytterligare information:

Ari Hemminki, produktionsdirektör
ari.hemminki@veripalvelu.fi, tfn 029 300 1593

Jarkko Ihalainen, medicinsk direktör
jarkko.ihalainen@veripalvelu.fi, tfn 029 300 1216

Hannele Sareneva, avdelningsdirektör
hannele.sareneva@veripalvelu.fi, tfn 029 300 1798