Sök Menu

I stamcellsregistret är varje medlemmar en livräddare – särskilt unga män behövs

2021-09-17 12:00

I Finland finns det för närvarande cirka hundra patienter som väntar på att hitta en lämplig stamcellsdonator. En stamcellstransplantation är det sista hoppet för dessa patienter. Med hjälp av behandlingen tillfrisknar 50–70 % av vuxna patienter och 60–90 % av barnen. Varje år donerar 20–40 finländare stamceller till okända patienter. Stamcellsregistret behöver ständigt nya medlemmar.

​“Stamcellstransplantationer handlar om att hitta den rätta”, säger Matti Korhonen, Stamcellsregistrets överläkare. 

"Vävnadstypen hos donatorn och mottagaren ska vara så lika som möjligt. På grund av det väldiga spektrumet av vävnadstyper finns det fortfarande inte en lämplig givare för alla. Därför är det mycket viktigt att så många som möjligt ansluter sig till Stamcellsregistret. Det kan rädda en annan persons liv.”

Medlemmarna i Finlands Stamcellsregister är samtidigt en del av ett internationellt register. Vi behöver utöka vårt eget register, eftersom transplantat för vissa patienter som behandlas i Finland finns just i det finska registret. 

“Finlands befolkning har på grund av bland annat vår bosättningshistoria vissa genetiska särdrag som inte förekommer någon annanstans”, förklarar Korhonen.

Över 55 000 finländare har redan anmält sig som frivilliga för att donera stamceller till okända patienter. Stamcellstransplantationer används främst för att behandla leukemipatienter. 

För närvarande är Stamcellsregistret i stort behov av framför allt unga män. “Två tredjedelar av medlemmarna i registret är kvinnor. Deras medlemskap är värdefullt, och kvinnor väljs också ut för att donera stamceller. Av biologiska skäl väljs dock män oftare ut som donatorer än kvinnor, och därför vore det viktigt att det också finns tillräckligt med män i registret”, säger Korhonen. 

Stamcellsregistret, som förs av Finlands Röda Kors Blodtjänst, har nyligen lanserat en rekryteringskampanj med målet att inspirera alla som är intresserade av att hjälpa patienter att uppmuntra unga män som de känner att bli medlemmar i registret. De som rekryterar nya manliga medlemmar får ett presentkort som tack.

Friska personer i 18–35-årsåldern kan gå med i stamcellsregistret. Du kan testa din lämplighet att donera blodstamceller lätt och utan att förbinda dit till något på kanjagdonera.fi. Du går med i registret elektroniskt. Blodtjänst skickar hem provtagningsmaterial för anslutningsprovet per post. Den som ansluter sig tar ett prov från insidan av kinden med en bomullspinne och skickar det till Stamcellsregistret. Den vävnadstypen undersöks i provet.

Den 18 september firas stamcellsdonatorernas dag. Syftet med dagen är att tacka alla stamcellsdonatorer och dem som finns i register samt att öka medvetenheten om hur viktigt det är med stamcellsdonationer. 

Kanske är just du den enda?