Sök Menu

Helgdagarna vid årsskiftet 2019/2020 påverkar transporterna av blodprodukter

2019-12-17 15:45

Julen och helgerna vid årsskiftet förorsakar begränsningar i postförsändelser av blodprodukter och octaplasLG®-produkter samt i tidtabellerna för framställning av trombocyter. Vi ber er beakta begränsningarna när ni kontrollerar eller gör beställningar under dagarna före helgerna.

​Blodprodukter kan inte skickas per post

•  under julen 23 – 25.12.2019
•  nyårsafton den 31.12.2019
•  nyårsdagen den 1.1.2020
•  trettondagen den 6.1.2020
Inte heller andra normala avtalstransporter kan levereras 24 - 26.12.2019 och den 1.1.2020

Torsdagen den 26.12.2019 kan postförsändelser sändas, men beställningen borde göras till Blodtjänsts beställningscentral före kl. 12. För transporter under helgdagarna debiteras transportavgifter och jourtillägg.

Om ni bedömer att ni behöver mera produkter än det senaste förslaget till beräknad påfyllning, ber vi er på förhand kontakta Blodtjänsts beställningscentral eller göra en tilläggsbeställning till postförsändelsen per telefon före kl. 14 beställningsdagen. Vi försöker fylla på erytrocyt- och octaplasLG®-lagren normalt om lagersituationen så medger till den eftersträvade nivån för beräknad påfyllning före helger.

Jultiden är speciellt krävande för uppehållet av trombocytförråden. För att få trombocytprodukterna räcka till, levererar vi dem i åldersföljd. Vi hoppas att ni koncentrerar beställningarna till dagarna före julafton och torsdagen den 26.12.2019.

Dagar för framställning av trombocyter är under helgdagarna:

• 24.12.2019
• 27.- 28.12.2019
• 31.12.2019
• 1.1.2020
• 3.-4.1.2020
• 8.1.2020

Ytterligare uppgifter:
Beställningscentralen, tel. 029 300 10 01