Sök Menu

Helgdagarna påverkar transporterna av blodprodukter och tidtabellerna för framställning av trombocyter

2016-12-15 10:15

Julen och helgerna vid årsskiftet 2016/2017 orsakar begränsningar i postförsändelser av blodprodukter och octaplasLG®-produkter samt i tidtabellerna för framställning av trombocyter. Vi ber er beakta begränsningarna när ni kontrollerar eller gör beställningar under dagarna före helgerna.

Blodprodukter kan inte skickas per post:
• under julen 23.–25.12.
• under trettondagen den 5. och 6.1.2017

Inte heller andra normala avtalstransporter kan levereras den 26.12. och den 6.1.

Måndagen den 26.12. kan postförsändelser sändas, men beställningen borde göras till Blodtjänsts beställningscentral före kl. 12.

För transporter under helgdagarna debiteras transportavgifter och jourtillägg.

Om ni bedömer att ni behöver mera produkter än det senaste förslaget till beräknad påfyllning, ber vi er på förhand kontakta Blodtjänsts beställningscentral eller göra en tilläggsbeställning till postförsändelsen per telefon före kl. 14 beställningsdagen. Vi försöker fylla på erytrocyt- och octaplasLG®-lagren normalt om lagersituationen så medger till den eftersträvade nivån för beräknad påfyllning före helger.

Helgerna är särskilt svåra när det gäller att få trombocytprodukterna att räcka till. Därför levererar vi trombocytprodukterna enligt ålder under helgerna.

Dagar för framställning av trombocyter är under helgdagarna:
• 20. - 24.12.
• 28. – 31.12.
• 3. – 6.1.

Ytterligare uppgifter:
Beställningscentralen, tel. 029 300 1001