Sök Menu

Guiden om visuell granskning av blodprodukter har publicerats

2018-04-18 15:40

Blodtjänst har publicerat en elekronisk guide om den visuella granskningen av erytrocyt- och trombocytpreparaten. Guiden har uppgjorts både för Blodtjänst och för sjukhuspersonalen.

​I guiden om visuell granskning av blodprodukter beskrivs erytrocyt- och trombocytpreparatens visuella egenskaper, hurdana variationer det förekommer i utseendet och orsakerna till dem samt acceptanskriterierna gällande den visuella variationen. Guiden finns på finska och svenska.

Här hittar du den svenska versionen.