Sök Menu

Genom Blodtjänsts biobank hjälper blodgivare till att utveckla nya behandlingar

2021-10-01 14:50

53 000 blodgivare har redan anslutit sig till Blodtjänsts biobank. Med deras hjälp utvecklas bland annat cancerbehandlingar och fås information om hälsoeffekterna av blodgivning. En blodgivare kan ansluta sig till biobanken i samband med blodgivningen.


Blodgivarnas biobanksprover och -data ger forskare unik och värdefull information. Med hjälp av biobanksmaterialet utvecklas för närvarande bland annat en metod som gör det möjligt att genom gendata snabbt och effektivt hitta blodgivare till patienter som behöver noggrant anpassade blodprodukter. Sådana preparat behövs t.ex. under långa cancerbehandlingar.

”Blodgivarnas hjälp till patienterna är oersättlig. Genom att ansluta sig till biobanken kan hjälpen sträcka sig långt in i framtiden, eftersom man då är med om att utveckla både nuvarande och nya behandlingsmetoder”, säger Riikka Lehtisalo, specialistläkare vid Blodtjänst.

Blodtjänsts biobank samlar in prover från blodgivare som har samtyckt till att data om dem får användas för forskning. Hittills har 53 000 blodgivare anslutit sig till biobanken. Målet är att nå milstolpen 60 000 under de kommande två åren.

Man kan ansluta sig till Blodtjänsts biobank när man ger blod. Blodgivaren undertecknar biobankssamtycket och skötaren samlar in biobanksprovet i samband med en normal blodgivning.

Närmare information om biobankens verksamhet, de undersökningar som utnyttjar proverna och ett infomaterial för provgivare finns på biobankens webbplats.

Man kan ge blod runt om i hela landet

I Finland behövs 800 blodgivare varje vardag för att patienter ska få de blodprodukter de behöver. 

Tid för blodgivning reserveras på adressen blodtjanst.fi. 

Blodtjänst ordnar blodgivningstillfällen runt om i landet. De framgår av kalendern på Blodtjänsts webbplats.

Det går också att ge blod vid Blodtjänsts tio fasta verksamhetsställen på olika håll i landet. Deras öppettider finns på respektive byrås webbplats: