Sök Menu

Fimea startar en utredning om blodgivares lämplighet

2018-10-11 10:55

I början av nästa år kommer Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea att starta en utredning om blodgivares lämplighet. Utredningen ska bland annat undersöka inverkan av sex mellan män på blodgivningen.

För närvarande utgör sex mellan män en grund för temporärt förbud att ge blod. Detta innebär att män kan ge blod om det har förflutit över 12 månader sedan de senast hade sex med en annan man. 

En tidigare motsvarande utredning genomfördes 2013. Blodtjänst anser att den utredning som nu ska startas är nödvändig och motiverad, eftersom det finns skäl att utvärdera karenstiderna för sexuellt riskbeteende med jämna mellanrum.

Det pågår en ständig internationell diskussion om karenstiderna för sexuellt riskbeteende, och nya forskningsdata används även vid den riskbedömning som genomförs i Finland.

Blodtjänst erbjuder sin kompetens för utredningsarbetet.​