Sök Menu

Förvaringspåsen för trombocytprodukter byts ut

2018-11-08 11:00

Förvaringspåsen för trombocytprodukter från helblod ändras från 16.11.2018. Påsens utbyte har en beräknad övergångsperiod på 1 vecka och under tiden används både nuvarande och nya förvaringspåsar.

Leverantören av förvaringspåsen ändras som en följd av den regelbundna offertgivningen och tillverkaren av den nya förvaringspåsen är Haemonetics.

Förändringen gäller alla andra trombocytprodukter utom de som samlats in med aferes .

I samband med detta ändras etikettens utformning på ett sådant sätt att den fästs på annat sätt  på påsen än tidigare, så att när blodtransfusionen utförs, syns texten på etiketten rätt väg och preparatets poolnummer förblir synligt. Informationen på etiketten kommer att förbli oförändrad. 

Blodtransfusionsgrinden på trombocytlagringspåsen öppnas på ett liknande sätt som i den nuvarande trombocytpåsen. Tillverkaren av påsen har utarbetat en handbok för anslutning av överföringsanordningen och den finns tillgänglig på Blodtjänsts webbplats. 


 

Ytterligare information: 
Beställningscentralen tfn 029 300 1001
asiakaspalvelu@veripalvelu.fi