Sök Menu

Förtroendet i topp för Blodtjänst

2018-05-11 09:35

Av Blodtjänsts nya kundundersökning framgår att förtroendet för Blodtjänsts produkter och tjänster bland hälsovårdsproffs fortsättningsvis ligger på hög nivå. Sjukhusen uppskattar i synnerhet hjälp i problemsituationer dygnet runt samt de utbildningar som erbjuds av Blodtjänst.

​Blodtjänst frågade under början av våren proffs som arbetar med blodprodukter om deras erfarenheter av samarbetet med Blodtjänst. Deltagare var läkare, sjukskötare, personal vid blodcentraler samt representanter för ledning och förvaltning inom hälsovård i samtliga sjukvårdsdistrikt (n=151).

Undersökningen visade att Blodtjänst upplevs som en ytterst pålitlig och kunnig samarbetspartner. Samarbetet med Blodtjänst bedömdes som utmärkt med vitsordet 9,5 (på skalan 4–10). Förtroendet för Blodtjänsts produkter och tjänster gavs medelvärdet 9,7, det vill säga majoriteten av deltagarna gav verksamheten toppvitsordet 10. Vitsordet för förtroendet förblev det samma jämfört med den föregående undersökningen för två år sedan.

Modern och effektiv blodförsörjningskedja

Läkarna och vårdpersonalen framhävde betydelsen av Blodtjänsts medicinska konsultation och utbildning för deras arbete. Dessutom fick personalen vid två centrala funktioner, blodgruppslaboratoriet och beställningscentralen, utmärkta vitsord för sin dagliga kundtjänst.

- Detta är ett fantastiskt tack till hela vår personal och ett viktigt erkännande av Blodtjänsts arbete under 70 års tid. Det känns fint att vi särskilt uppskattas för våra experttjänster dygnet runt och vårt utbildningsutbud. För att ordna dessa tjänster behövs ett brett underlag, vilket Blodtjänst har i egenskap av riksomfattande aktör, säger Blodtjänsts direktör Martti Syrjälä.

I undersökningen framkom även behov av utveckling. Deltagarna önskade ännu mer utbildning för vårdpersonalen i användning av blodprodukter och trygga blodtransfusioner. Dessutom efterfrågades möjlighet att beställa blodprodukter elektroniskt.

Responsen kommer att utnyttjas i Blodtjänsts utvecklingsarbete. Inom Blodtjänst pågår ibruktagandet av ett nytt system för verksamhetsstyrning för blodgivning och tillverkning samt kedjan för beställning och leverans.

-Tack vare Vein to Vein-datasystemförnyelsen kommer sjukhusen att få den efterfrågade möjligheten att beställa blodprodukter elektroniskt, lovar Syrjälä.