Sök Menu

Förändringar i distributionsadressen

2016-01-27 14:00

Förändringar i distributionsadressen från och med 8.2.2016

​Följande försändelser:
• proven till laboratorieundersökningar
• proven till undersökningar angående biverkningar vid blodtransfusion
• reklamationerna i fråga om blodprodukter och octaplasLG

skickas i fortsättningen till adressen:

Finlands Röda Kors, Blodtjänst
Mottagning av provet
Namnet på laboratoriet (t.ex. Blodgruppsundersökningar)
Stenhagsvägen 7
00310 HELSINGFORS

 

Ytterligare uppgifter:
Beställningscentralen tfn 029 300 1001
asiakaspalvelu@veripalvelu.fi