Sök Menu

Färgen på korken till provröret för rådgivningsprov ändras

2016-02-02 13:15

Färgen på korken till 6/7mL EDTA-provröret som används för rådgivningsprovn ändras från gul till lila. Provrörets andra egenskaper förblir oförändrade, endast korkens färg byts

Vi förbereder oss på kommande förändringar i automatiseringen av vissa laboratoriefunktioner och byter därför färgen på korken till 6/7mL EDTA-provröret som används för rådgivningsprov. Korkens färg ändras från gul till lila. Provrörets andra egenskaper förblir oförändrade, endast korkens färg byts.
Detta orsakar inga förändringar för er beträffande beställningen av provrören. De tidigare provrören med gul kork kan användas tills de tar slut. I början av år 2016 sänder vi er provrör med lila korkar vid en normal beställning av provrör för rådgivningsprov.

Vi ber er vidarefordra det här meddelandet till laboratorierna som tar rådgivningsprov i ert område.

 
Tilläggsinformation:
Undersökningar av rådgivningsprov tfn 050 374 2736
neuvolanaytetutkimukset@veripalvelu.fi