Sök Menu

Ett större blodbehov än väntat ökar efterfrågan på blodgivare

2018-07-30 09:00

Under värmeböljan har det varit färre blodgivare än vanligt. Nu behövs blodgivare från alla blodgrupper.

​Under den värmebölja som pågått i två veckor har antalet blodgivare minskat. Normalt är det cirka 800 personer per dag som ger blod. Under de senaste veckorna har det dagliga antalet givare varit ca 660. Samtidigt har användningen av röda blodkroppar på sjukhus varit större än väntat.

På grund av denna brist har Blodtjänst aktivt sökt kontakt med givare per telefon och SMS. Meddelanden har även spridits genom reklam och på sociala medier.

Blodbarometern visar när hjälp behövs

Med hjälp av Blodbarometern på Blodtjänsts webbplats kan du dagligen kontrollera om det finns behov av blod från just din grupp. Blodbarometern beskriver inte Blodtjänsts eller sjukhusens blodlager i realtid, utan avsikten med barometern är att vägleda blodgivarna. Behovet av blod påverkas bland annat av antalet blodgivare de föregående dagarna, hur mycket blod sjukhusen har använt samt uppskattningen av behovet av blod under de närmaste dagarna.

Ibland kan du få en kallelse från oss fast din blodgrupps droppe skulle vara full. Då betyder det vanligen att patienterna behöver särskilt trombocyter, som bara håller sig i fem dygn. Om du inte har fått en kallelse från oss lönar det sig att följa nivån på bloddropparna i barometern. Du behövs alltid när nivån i droppen för din blodgrupp har sjunkit till hälften eller lägre – och senast, när du får en kallelse.