Sök Menu

En bråkdel av befolkningen i blodgivningsålder säkerställer att blodprodukterna räcker till i Finland

2021-11-09 09:00

Ungefär 120 000 personer, eller cirka 3,5 % av befolkningen i blodgivningsålder i Finland ger blod varje år. Personer mellan 18 och 70 år kan ge blod. Nya givare behövs ständigt för att ersätta givare som lämnar de äldsta åldersgrupperna.


Cirka 3,5% av 18-70-åringarna i vår befolkning ger blod. “Många ger blod mer eller mindre regelbundet i flera årtionden. Under en långvarig blodgivarkarriär hinner man hjälpa tiotals patienter”, säger Satu Pastila, Blodtjänsts direktör för blodgivningen. 

“Det går bra att ge blod första gången även i femtioårsåldern. Då kan man hinna hjälpa patienter i upp till ett par årtionden, eftersom man kan ge blod tills man fyller 71 år. Den övre åldersgränsen för den första blodgivningen är 59 år”, säger Pastila.

Fler nya blodgivare behövs för att tillgodose behovet av blodprodukter i alla lägen. Varje år måste en del blodgivare avbryta eller avsluta blodgivningen till exempel på grund av att de når åldersgränsen, deras livssituation förändras eller att de blir sjuka. Cirka 20 000 nya blodgivare per år gör det möjligt att blodprodukterna räcker till också i fortsättningen. 

Behandling som ges med blodprodukter är ofta livräddande. Blod behövs regelbundet för att till exempel stödja cancerbehandlingar och operationer, men också oförutsett exempelvis för olycksoffer och föderskor. Blodtjänst har till uppgift att hela tiden hålla produkter tillgängliga i Finlands sjukhus, både vardag och helg.

Blod kan ges runt omkring landet varje vardag året runt. Tid för blodgivning reserveras på förhand på adressen blodtjanst.fi

Cirka hundra blodgivningar i november

Vi anordnar blodgivningar varje vecka på mer än 20 olika orter. Läs på vår webbplats var kan man ge blod.