Sök Menu

Digitalt språng inom blodtjänstverksamheten i Finland - Blodtjänst inför en internationellt unik IT-lösning

2020-05-15 10:00

Blodtjänst har infört ett nytt integrerat datasystem som omfattar blodgivning samt produktion, lagring och leverans av blodprodukter till sjukhus, och resultat från laboratorietest som anknyter till dessa produkter.

För blodgivare resulterar reformen inledningsvis i en elektronisk hälsodeklaration som gör besöket på blodgivningen smidigare. IT-tjänsteföretaget CGI ansvarade för det tekniska genomförandet av datasystemet.

​"Det nya integrerade systemet effektiviserar vår verksamhet avsevärt. Nu har vi fått en plattform för att bygga nya digitala tjänster för blodgivare och sjukhus”, säger Heikki Myllyniemi, digital direktör på Blodtjänst.

När det togs i bruk i början av maj övergick man vad gäller hälsodeklarationen av blodgivare till en helt digital lösning. Blodgivaren kan fylla i en hälsodeklaration i förväg, innan besöket. På så sätt läggs ingen tid på att fylla i pappersformulär på blodgivningsplatsen.

"Med den elektroniska hälsodeklarationen bedömer man preliminärt lämpligheten för blodgivning och minskar risken för fel", säger Myllyniemi.

Höga krav på tillförlitlighet och säkerhet

All data som rör blodprodukter måste fungera sömlöst tillsammans och informationskedjan måste förbli obruten. Ursprunget till blod som används i blodprodukter, dvs. givaren och blodgivningsplatsen, måste också kunna spåras helt – även 30 år efter blodgivningen. Dessutom är systemets säkerhetskrav höga.

"Det finns inget utrymme för fel i genomförandet av ett dylikt system som är extremt avgörande för patientvården. Därför satsade vi särskilt mycket tid och kraft på utveckling, grundliga tester och slutförande”, säger Myllyniemi.

Då det integrerade systemet skapades, använde CGI främst Microsoft-teknik, som brukas i många olika branscher och varav det finns många experter både inhemskt och internationellt. Särskild uppmärksamhet ägnades åt stark datasäkerhet och dataskydd.

“Vårt utvecklingsarbete i Finland har väckt stort intresse runt om i världen. Veterligen har det aldrig utvecklats något motsvarande integrerat system för blodtjänst baserat på en kommersiell CRM- och ERP-lösning i denna omfattning. Den här innovationen som är baserad på finsk know-how kommer också att exporteras genom vår koncern till resten av världen”, säger Katja Artimo, CGI:s direktör för hälso- och sjukvårdstjänster i Finland.

Ytterligare information:

Heikki Myllyniemi, digital direktör, Finlands Röda Kors, Blodtjänst, tfn. +358 50 326 9043, heikki.myllyniemi(at)veripalvelu.fi

Willy Toiviainen, kommunikations- och personaldirektör, Finlands Röda Kors, Blodtjänst, tfn. +358 40 523 7451, willy.toiviainen(at)veripalvelu.fi

Esa Luoto, PR Lead, CGI Finland, +358 50 380 5601, esa.luoto(at)cgi.com