Sök Menu

Coronavirusepidemins effekter tills vidare väl under kontroll på Blodtjänst

2020-03-17 12:50

Blodtjänsts infektionsexperter följer kontinuerligt upp infektionssituationen på det nationella och internationella planet. Blodtjänst har infört nya begränsningar för blodgivning som uppdateras i enlighet med epidemiläget, och tillgången till produkter är tills vidare inte hotad, varken i fråga om blodgivarna eller personalen vid blodinsamlingen.

​För närvarande finns det inga bevis på att Sars-nCov-2 skulle ha smittat via blod, och det finns inte heller exempel på detta från de tidigare SARS-MERS-epidemierna.

Blodtjänsts lager av blodprodukter är tills vidare på en god nivå. Situationen kan till någon del bli svårare när epidemin utvecklas, men vi är beredda på störningar och väntar oss dessutom att efterfrågan på produkter minskar i anslutning till dem. När det gäller patientspecifika produkter rekommenderar vi att Blodtjänst kontaktas i god tid på förhand, i den mån det är möjligt.
Blodtjänsts diagnostiska laboratorieverksamheter fortsätter på normalt sätt. Övergående störningar kan förekomma till exempel på grund av tillgången till personal eller reagenser, men tills vidare finns sådana störningar inte inom synhåll.

I fråga om stamcellsregistret har leveransen av transplantat blivit betydligt svårare på grund av störningarna i den internationella trafiken, men förmedlingsverksamheten fortsätter. Stamcellsregistret håller fortlöpande kontakt med transplantationscentren för att upprätthålla lägesbilden.

Vi ber om information om coronaplanerna inom hälso- och sjukvården

Vi ber att ni informerar Blodtjänst om eventuella ändringar av verksamheten i era organisationer som ni är medvetna om (till exempel om eventuell minskning av den elektiva operationsverksamheten) och som kan ha betydande inverkan på användningen av blodprodukter.

Jarkko Ihalainen
Medicinsk direktör

Ytterligare information:
Hannele Sareneva, avdelningschef, kundrelationer med sjukhus
hannele.sareneva@veripalvelu.fi, tfn 029 300 1798