Sök Menu

Blodtjänstens faxnummer förändras den 22.5.

2018-05-14 08:00

Blodtjänstens faxnummer förändras den 22.5.2018 kl 8.00 på grund av ändringar i telefonsystemet. Gamla 029-faxnummer fungerar inte mera efter ändringen. Telefonnummer förblir samma, men ändringen kan förorsaka korta avbrott i telefontrafiken.

​Nya faxnumren fr.o.m. den 22.5.2018 kl 8.00.:

Beställningscentralen

09 454 6245 (gamla numret 029 300 1601 fungerar inte längre)

Blodgruppsundersökningar09 454 6230 (gamla numret 029 300 1615 fungerar inte längre)

​Provinfo

Undersökningar av blodgrupp och blodgrupps-antikroppar under graviditeten

Trombocytundersökningar

Blodsäkerhetsbyrån

Hemostasundersökningar

09 454 6212 (gamla numren 029 300 1607 och 029 300 1604 fungerar inte längre)
Vävnadsförenlighetsundersökningar09 454 6253 (gamla numret 029 300 1655 fungerar inte längre)
​Stamcellsregistret09 454 6197 (gamla numret 029 300 1608 fungerar inte längre)


 

Avsändaren av ett fax bör försäkra sig om att faxet har gått fram genom meddelandet som faxapparaten levererar, eller observera felanmälan. Det kan förekomma dröjsmål i faxanmälan. Vi ber er använda våra uppdaterade remisser och beställningsblanketter.

Ändringen kan också förorsaka korta avbrott i telefontrafiken. Om ni har problem att ta kontakt i beställningscentralens telefonnummer, kan ni ringa våra reservnummer: 050 3742 685 och 09 5871 022.


Ytterligare information:

Beställningscentralen, tel 029 3001 001