Sök Menu

Blodtjänst igen en av Finlands bästa arbetsplatser

2019-02-14 15:05

Blodtjänst utsågs vid en festlig gala för andra gången i rad av Great Place to Work till en av de bästa arbetsplatserna i Finland.

Blodtjänst fick åter en gång erkännande för sitt långvariga arbete med att utveckla organisationen och främja personalens välbefinnande. Great Place to Work utsåg Blodtjänst till en av de bästa arbetsplatserna i Finland under sin festliga gala den 7 februari 2019 i Helsingfors. Denna gång kom Blodtjänst på 21:a plats bland de medelstora organisationerna.

Detta är andra gången i rad som Blodtjänst har utsetts till en av Finlands bästa arbetsplatser.

- Detta är tack vare alla anställda hos Blodtjänst som dagligen arbetar för ett välmående arbetssamfund och för patienternas, kundernas och donatorernas bästa, säger direktören för Blodtjänst professor Martti Syrjälä.