Sök Menu

Blodtjänst gör själv S -Sytomegalovirus, IgG antikroppar -undersökningen (KL 4168, SPRV 3602) fr.o.m. 1.2.2017

2017-01-23 13:40

Undersökningen görs med samma test som tidigare och de positiva resultaten rapporteras såsom tidigare. Till skillnad från tidigare rapporteras också de negativa resultatens reaktivitet. Förändringen påverkar inte den elektroniska dataöverföringen. Undersökningens akrediteringsprocess har påbörjats.

Undersökningen är en del av undersökningspaketen som berör stamcellstransplantationer:
• SPRV 5307 B -HLA 2 undersökningspaket för patient, stamcellstransplantation från släkting
• SPRV 5308 B -HLA 2 undersökningspaket för patient, registertransplantation av stamceller
• SPRV 5357 B -HLA 2 prov av patient för nedfrysning för senare undersökningsbehov
• SPRV 5359 B -HLA 2 undersökningspaket för donator som är släkt, stamcellstransplantation
• SPRV 5362 B -HLA undersökningspaket för donator, registertransplantation av stamceller
• SPRV 5370 B -HLA 2 undersökningspaket för donator som är släkt i registeromfattning, stamcellstransplantation
• SPRV 5393 B -HLA 2 undersökningspaket för haploidentisk donator
Förändringen påverkar inte beställningen av undersökningar, proven som behövs eller priset.

Tilläggsinformation
Juha Peräsaari, laboratoriespecialist
juha.perasaari@veripalvelu.fi