Sök Menu

Blodgivningsrestriktionerna för resenärer ändrar 9.8.

2021-08-09 15:00

Från och med 9.8.2021 frångås den separata, två veckor långa coronavirusrelaterade karenstiden före blodgivning som gällt personer som ankommer till Finland från EU-/EFTA länder. Från och med detta datum kommer samma principer för hälsosäkerhet som gäller vid passage av finska gränsen också att gälla vid blodgivning efter resa.

​Ändringen följer myndigheternas riktlinjer, då resande också i övrigt har underlättats i Finland i takt med att epidemisituationen förändrats och vaccinationstäckningen ökat. I de fall där resmålet inte är beläget i något av riskområdena för West Nile-viruset kommer samma hälsosäkerhetsprinciper som gäller vid ankomst till Finland också att gälla vid blodgivning efter resa. Se THL:s anvisningar för resenärer.

Det är tillåtet att ge blod

  • om blodgivaren har anlänt från en region som inte medför krav på åtgärder eller dokumentation vid den finska gränsen (enligt myndigheternas riktlinjer ett lågriskland eller en lågriskregion) – d.v.s. om resenären har fått tillstånd att passera gränsen till Finland utan restriktioner
  • om blodgivaren har uppfyllt kraven på covid 19 intyg (intyg över coronavaccination eller genomgången covid-19) vid den finska gränsen eller
  • om blodgivaren fått ett negativt resultat i ett coronatest som tagits inom 3–5 dygn efter återkomsten till Finland (myndighetskrav).

På grund av epidemisäsongen för West Nile-viruset gäller en 28 dagar lång karenstid före blodgivning från och med 12.7.2021 för resenärer som återvänder från vissa delar av Europa.

På Blodtjänsts webbplats hittar du aktuell information om vilka begränsningar resande medför med tanke på blodgivning.