Sök Menu

Blod ges enligt patientens blodgrupp

2018-10-23 09:20

I Finland finns det sammanlagt åtta primära blodgrupper. Donatorer från alla blodgrupper behövs varje dag eftersom man alltid strävar efter att ge patienten blod från dennes egen blodgrupp. Donatorn behöver inte veta sin blodgrupp när hon/han kommer för blodgivning.

 

Blodgrupperna är klassificeringar enligt egenskaperna hos de röda blodkropparna och enligt antikropparna i blodplasma. Alla människors blod hör till en av de fyra ABO-blodgrupperna: blodgrupp A, B, O eller AB. Dessutom testas rhesus-faktorn i de röda blodkropparna (RhD-faktor) och blodet klassificeras enligt grupperna RhD-positiv och RhD-negativ. Det finns alltså sammanlagt åtta grundläggande blodgrupper. De vanligaste blodgrupperna bland finländare är A+ och O+.

– Man behöver inte veta sin blodgrupp när man kommer för blodgivning. Blodgruppen kontrolleras i allt blod som doneras och meddelas till donatorn senare, säger laboratorieexperten Anu Korhonen.

Behovet kan följas i blodbarometern

När givaren känner till sin egen blodgrupp, kan han/hon följa behovet av blod i blodbarometern hos Blodtjänst. Med bloddropparna vill man ge en bild av det väntade behovet av röda blodkroppar eller trombocyter under de närmaste dagarna. Blodtjänst rekommenderar att donatorn kommer till blodgivningen när den egna blodgruppens droppe är halv eller nästan tom.

Ibland kan en donator få en kallelse även om droppen är full – detta beror oftast på att patienterna behöver trombocyter från just denna blodgrupp eftersom de är användbara i endast fem dagar. Det är viktigt att blodgivaren kommer snabbt efter kallelse om det är möjligt. Mest blod behövs i de vanligaste blodgrupperna, eftersom de flesta patienter också hör till blodgrupperna A+ och O+.

Blodbarometern beskriver inte Blodtjänsts eller sjukhusens blodlager i realtid, utan avsikten med barometern är att vägleda blodgivarna. Behovet av blod påverkas bland annat av antalet blodgivare de föregående dagarna, hur mycket blod sjukhusen har använt samt uppskattningen av behovet av blod under de närmaste dagarna.

Blodtjänst har som mål att hålla ett fem dagars lager av röda blodkroppar för varje blodgrupp. Detta säkerställer en oavbruten blodförsörjning även i katastroflägen. För att hålla blodlagren på en säker nivå, behövs ca 800 blodgivare varje vardag.

Olämpligt blod kan vara farligt för patienten

Om patienten behöver en blodtransfusion kontrolleras blodgruppen i förväg på sjukhuset. Man strävar alltid efter att ge patienten blod från dennes egen blodgrupp. Om man avviker från blodgruppen måste man följa reglerna om transfusioner mellan blodgrupper.

– Blodkroppar från fel blodgrupp kan orsaka en hemolytisk reaktion hos patienten. Detta innebär att patientens antikroppar reagerar och förstör de överförda blodkropparna. Reaktionen kan vara livsfarlig, berättar Korhonen.

I nödfall får patienten alltid först röda blodkroppar från blodgruppen O-negativ, eftersom de passar alla. Därför behövs O negativ, så kallat akutblod, proportionellt sett mer än andra blodgrupper.