Sök Menu

Begränsningar av blodgivning för Europaresenärer från och med 12.7

2021-07-12 08:00

Förutom coronavirusepidemin orsakar epidemisäsongen av West Nile-viruset blodgivningsbegränsningar för Europaresenärer från och med den 12 juli.

Karenstiderna är antingen 14 eller 28 dagar beroende på i vilket land du har rest. Du kan kontrollera längden på karenstiden på Blodtjänsts webbplats.

Tills vidare resulterar resor i EU-/Efta-länder och Storbritannien i en karenstid på minst 14 dagar på grund av coronaepidemin. Ett undantag från detta är personer som tillhör gränssamhällen i Sverige, Norge och Estland och som arbetar eller på annat sätt regelbundet besöker andra sidan av gränsen i samband med det dagliga livet.

På grund av epidemisäsongen av West Nile-viruset införs den 12 juli en karenstid på 28 dygn för den som rest i följande områden (vistelse på över 20 timmar):

• Bulgarien
• Sydvästra Spanien
• Italien; andra områden än Rom och Sardinien
• Grekiska fastlandet (inklusive Peloponnesiska halvön och ön Euboia)
• Rumänien
• Ungern

För den som under epidemisäsongen av West Nile-viruset 12.7–30.11 vistats i riskområdena följer en begränsning för blodgivning på fyra veckor, eftersom en möjlig symtomfri virusinfektion kan spridas genom en blodtransfusion. En stor del av de smittade får inga symtom, men vissa upplever feber, illamående och huvudvärk och cirka en procent kan utveckla svår hjärninflammation.

Ytterligare information: Vår webbplats, Blodtjänsts personal eller vår avgiftsfria infotelefon, 0800 0 5801 (vardagar kl. 8–17).