Sök Menu

Är ni intresserade av att ge blod på arbetsplatsen? – så här gör ni det enklast

2018-09-18 10:00

På många arbetsplatser är hösten en tid då man tillsammans hittar på idéer för gemensamma aktiviteter. Att ge blod är ett utmärkt sätt att ta sitt samhällsansvar och hjälpa andra. Blodtjänst tar emot många förfrågningar om att arrangera blodgivning behändigt på den egna arbetsplatsen. Läs om hur ni på er arbetsplats kan hjälpa genom att ge blod!


 

Blodtjänst arrangerar blodgivningstillfällen även på stora arbetsplatser, garnisoner och läroanstalter. Blodtjänst kommer dock inte längre till arbetsplatserna riktigt på samma sätt som under tidigare år, eftersom jämn insamling av blod är allt viktigare för att garantera en effektiv blodförsörjningskedja.

- Blodtjänst får många inbjudningar till arbetsplatser, vilket är till stor glädje för oss eftersom blodgivningsgrupper på arbetsplatser är mycket viktiga för oss. Ofta är man dock alltför optimistisk då det gäller antalet deltagare – vår erfarenhet ger vid handen att ungefär var tionde anställd sist och slutligen dyker upp till blodgivningstillfället, säger Pirjo Grön, chef för den mobila blodtjänsten i Helsingfors.

Varje dag är målet att samla in ungefär 800 blodpåsar av blodgivare, vilket innebär att man måste få in minst 70–80 påsar blod vid ett och samma blodgivningstillfälle. Denna mängd samlas med största sannolikhet in på företag med minst tusen anställda.

Andra faktorer som bör beaktas är tidpunkten, åtkomligheten, möjligheten till kaffeservering samt att lokalerna är tillgängliga, lugna och ändamålsenliga. För blodgivningstillfällena ansvarar inom sina regioner de mobila blodtjänstbyråerna i Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki, Tammerfors och Åbo samt Helsingfors mobila blodtjänst.

Även BlodGrupper gör gott

Det lättaste sättet för små och medelstora företag och samfund att hjälpa är att grunda en egen blodgivningsgrupp, dvs. en BlodGrupp, och ge blod på den närmaste blodtjänstbyrån eller vid ett allmänt blodgivningstillfälle (se kontor och tidtabeller för tillfällena).

- Om arbetsplatsen ligger nära en av våra blodtjänstbyråer rekommenderar vi absolut att grunda en BlodGrupp och komma tillsammans till kontoret, säger Grön.

Blodtjänst erbjuder gratis skjuts till byrån om blodgivarna är minst fyra till antalet och det är högst 20 kilometer till blodgivningsstället. Vid blodgivning i grupp lönar det sig att på förhand kontakta kontoret eller den mobila enheten och boka en tid.

- Att grunda en BlodGrupp och ge blod tillsammans med kollegor är en bra möjlighet att regelbundet ge blod och uppmuntra nya personer att delta då man gör det tillsammans med bekanta ansikten, uppmuntrar Blodtjänsts samfundsmarknadsföringskoordinator Kaisu Maijala.

Innan varje blodgivningstillfälle lönar det sig att försäkra sig om sin egen lämplighet som blodgivare på adressen www.kanjagdonera.fi

Genom att grunda en BlodGrupp och sträcka ut en hand under hösten deltar ni i utlottningen:
www.veripalvelu.fi/ryhmat (på finska)