Sök Menu

Ändringar som gäller trombocytpreparat från och med 21.3.2016

2016-01-20 12:00

Förvaringslösningen för Buffy Coat trombocytpreparat ersätts med förvaringslösningen PAS IIIM. I samma sammanhang avlägsnas tilläggsinformationen ”4 yks” i namnet och förkortningen på alla trombocytpreparat

Beskrivning av förändringarna

Förvaringslösningen för Buffy Coat trombocytpreparat ersätts med förvaringslösningen PAS IIIM. Preparat som förvaras i den nya förvaringslösningen får nya ISBT-koder (Tabell 1). De nuvarande koderna tas ur bruk efter en övergångsperiod.
I samma sammanhang avlägsnas tilläggsinformationen ”4 yks” i namnet och förkortningen på alla trombocytpreparat (Tabell 2). Syftet med ändringen av artikelnamn är att göra terminologin och beställningsförfarandena i anslutning till trombocytpreparat klarare.

Ändringens inverkan på användningen av preparatet

Bytet av förvaringslösning har ingen inverkan på preparatets användning eller användningsindikation.
Den nya förvaringslösningen garanterar en högre kvalitet för preparaten under förvaring. Den har använts i aferespreparat sedan 2013.

Nya produktkoder, namn och förkortningar
Tabell 1. Namn- och kodändringar
Taulukko 1.jpg 


Tabell 2. Ändringar i artikelnamn
Taulukko 2.jpg 

Ytterligare uppgifter:

Beställningscentralen tfn 029 300 1001
asiakaspalvelu@veripalvelu.fi