Sök Menu

Ändringar i lämplighetskriterierna för blodgivare från och med 3.5

2021-05-03 09:40

Från och med maj blir blodgivning möjligt för fler än tidigare, då Blodtjänst ändrar sina urvalskriterier för blodgivning. De karenstider före blodgivning som allergiska reaktioner, cancer och sexuellt riskbeteende medför ändrar den 3.5.2021.

Blodtjänsts sjukskötare och en blodgivare.

En allvarlig allergisk reaktion eller anafylaxi medför i fortsättningen en två veckor lång karenstid före blodgivning från och med att behandlingen avslutats. Tidigare har anafylaxi, d.v.s. en akut och allvarlig, generaliserad allergisk reaktion, utgjort ett permanent hinder för blodgivning.

Numera utgör genomgången cancer inte alltid ett hinder för blodgivning. En person som haft cancer kan ge blod om följande kriterier uppfylls: personen har tillfrisknat, uppföljningen har avslutats, och det var fråga om en lokal cancer som inte hade spridit sig när diagnosen ställdes och som behandlades lokalt genom operation, lokal strålbehandling eller till exempel genom sköljning med läkemedel. Exempel på sådana cancerformer är många former av prostatacancer, tarmcancer och hudcancer samt lokal livmoderhalscancer.

I typiska fall kan det ta exempelvis fem år att tillfriskna från lokal cancer och nå den punkt där uppföljningen avslutas. När det är fråga om basaliom behövs inte nödvändigtvis någon uppföljning alls, och i dessa fall kan karenstiden förkortas till ett minimum på en månad.

- När det gäller beslutet att förkorta karenstiderna i anknytning till vissa cancersjukdomar har vi haft ett omfattande samarbete med internationella expertnätverk. Det är fint att kunna konstatera att det nu är möjligt att baserat på forskningsdata införa lättnader i fråga om urvalskriterierna för blodgivare som haft elakartade tumörer, säger Johanna Castrén, ansvarig läkare på Blodtjänst.

Den karenstid före blodgivning som sex mellan män samt köp och försäljning av sex medfört förkortas från tidigare tolv månader till fyra månader. Ändringen grundar sig på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas förnyade föreskrift om blodtjänstverksamhet.

- Enligt vår riskbedömning påverkar ändringen inte blodprodukternas säkerhet. Därför kan karenstiden tryggt förkortas. På Blodtjänst betraktar vi ändringen som ett steg mot en situation där de karenstider som sexuellt riskbeteende medför placeras på en så korrekt nivå som möjligt utgående från evidensbaserade motiveringar.