Sök Menu

Ändringar i covid-19-försiktighetsåtgärderna i anslutning till blodgivning

2021-07-01 10:50

Blodtjänst har ändrat försiktighetsåtgärderna i anslutning till covid-19-epidemin. Från och med 28.6.2021 rekommenderas det att blodgivarna använder mun- och nässkydd i blodgivningslokalerna. Dessutom blir det lättare för barn, följeslagare och frivilliga assistenter att få tillträde till blodgivningslokalen.

​I våras och i början av sommaren krävde Blodtjänst att alla som vistas i blodgivningslokalerna använder ett kirurgiskt mun- och nässkydd. Från och med slutet av juni rekommenderas blodgivarna att använda det kirurgiska mun- och nässkydd som delas ut av Blodtjänst, åtminstone under intervjun med hälsovårdaren och under blodgivningen.              

Också Blodtjänsts medarbetare använder mun- och nässkydd vid alla kundmöten och andra närkontakter.

De ändrade försiktighetsåtgärderna innebär att barn eller följeslagare igen får tas med till blodgivningen. De måste också iaktta försiktighetsåtgärderna.

Rekommendationen gällande mun- och nässkydd vid blodgivning i ett nötskal:

  • Ett mun och nässkydd som redan klätts på behöver inte tas bort vid anmälan till blodgivning.
  • Det är viktigt att inta vätska före blodgivningen. Mun- och nässkyddet får avlägsnas när vätska intas.
  • Skötaren ber blodgivaren avlägsna mun- och nässkyddet för att kunna identifiera givaren. Detta kan göras genom att lyfta bort ett av öronbanden. 
  • Mun- och nässkyddet kan alltid bytas efter behov. Blodtjänst tillhandahåller kirurgiska mun- och nässkydd. I blodgivningslokalerna finns det handdesinfektionsmedel och soptunnor som kan användas när skydden kläs på eller tas bort.
  • Man kan också välja att använda ett eget mun- och nässkydd. Också när dessa används är det viktigt att iaktta god handhygien och lägga ett använt mun- och nässkydd i en soppåse eller en förslutbar plastpåse.

Fortfarande är det endast symtomfria personer som får tillträde till blodgivning. Blodtjänst ser till att säkerhetsavstånd kan hållas i blodgivningslokalerna. Vid blodgivning ska man dessutom sörja för god handhygien samt tvätta eller desinfektera händerna åtminstone när man kommer till lokalerna, innan man tar en kaffepaus och när man lämnar lokalerna.

Blodtjänst betjänar fortfarande enligt tidsbokning. En tid kan bokas till vilket som helst blodgivningstillfälle eller verksamhetsställe, oavsett hemort.